Nasza firma działa na krajowym rynku
usług ochrony mienia na podstawie
koncesji udzielonej przez MSWiA


Usługi profesjonalnej ochrony mienia

Zakres działania naszej firmy obejmuje teren całego kraju. Okres działalności pozwolił nam na zdobycie doświadczenia w profesjonalnej ochronie wszelkiego rodzaju obiektów.
Aby sprostać stale rosnącym wymaganiom naszych klientów zapewniamy doświadczonych i profesjonalnie przeszkolonych pracowników.

Nasi pracownicy wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności bezprzewodowej. Wsparciem dla ochrony stacjonarnej obiektów są grupy interwencyjne rozlokowane na terenie miasta.

Ochronę fizyczną realizujemy w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie jak
i w innych obiektach wymagających ochrony a nie umieszczonych w ewidencji prowadzonej przez wojewodę.

Ochrona fizyczna obiektów

Bezpieczeństwo to priorytet

Ochrona obiektów to zespół przedsięwzięć uniemożliwiających przeniknięcie na teren obiektu osób niepowołanych i dokonanie akcji destrukcyjnej czyli kradzieży, zniszczenia i ataków na personel.

Kompleksowa obsługa

Ochrona fizyczna realizowana jest w strefach wewnętrznych, zewnętrznych i peryferyjnych.
W zależności od potrzeb realizujemy ochronę w formach posterunków stałych, posterunków doraźnych, patroli, obchodów i zasadzek.

Wyszkolony personel

W zależności od rodzaju obiektu i ustaleń pracownicy realizujący fizyczną ochronę obiektów są pracownikami licencjonowanymi lub bez licencji po odbyciu szkolenia specjalistycznego, jednolicie umundurowanymi.

Profesjonalne przygotowanie

Pracownicy Property Security Service posiadają środki przymusu bezpośredniego w postaci pałek, kajdanek, paralizatorów, ręcznych miotaczy gazu. Pracownicy posiadają stałą łączność z centrum monitoringu pozwalającą na udzielenie wsparcia przez Grupy Interwencyjne.

Monitoring zdalny

W firmie

Monitoring w firmie (monitoring przemysłowy) pozwala na zdalną kontrolę bezpieczeństwa pracowników i klientów, zabezpiecza przed kradzieżami i wstępem na teren firmy osób niepowołanych. Dodatkowo montaż telewizji przemysłowej obniża koszty ubezpieczenia obiektu.

W domu

Obecnie montaż monitoringu w domu i jego otoczeniu to coraz częściej spotykany standard. Wraz z systemem alarmowym stanowi integralny system ochrony mienia. Podgląd z kamer on-line pozwala na obserwację obiektu podczas nieobecności, a w przypadku włamania błyskawicznie zawiadomić odpowiednie służby.

Systemy alarmowe

Oferujemy montaż elektronicznych urządzeń
i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie oraz montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia. Monitorujemy sygnały alarmowe w Centrum Monitorowania i wysyłamy grupy interwencyjne lub w razie potrzeby powiadamiamy służby ratunkowe.